Kinderfysiotherapie en Sensomotorische training.

Kinderfysiotherapie en Sensomotorische training.

Het is van groot belang dat de ontwikkeling van kinderen op een adequate manier verloopt.
Door bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen spelenderwijs hun motoriek en de samenwerking tussen de zintuigen.
Als er tijdens de zwangerschap en/of geboorte iets niet goed is gegaan kan deze ontwikkeling niet goed verdopen. Dit komt vaak tot uiting in de leeftijdsperiode van 0-4 jaar.
Indien er in de kinderleeftijd iets gebeurd, een ongeluk of een ontstane ziekte, dan kan dit tot uiting komen in de leeftijd van 4-16 jaar. Dit is de leeftijd waarbij er gesproken wordt van kinderfysiotherapie.
Indien de ontwikkeling van de zintuigen(zien, horen, reuk, gehoor, gevoel) niet synchroon ontwikkeld , dan is sensomotorische training een goede therapie om als oefentherapeutische methode aan te bieden. Het is een methode waarbij de zintuigsamenwerking op een speelse manier wordt geoefend.